je neprofitni enciklopedijski strip-magazin, namenjen negovanju stogodišnje tradicije stvaralaštva stripa u nas i nastoji da pruži presek autorskih dosega od tridesetih godina 20. veka do danas na kulturnom prostoru od Triglava do Đevđelije.
Ažurirano:
17. 3. 2024.
© BALON™

Strip Star Sajt je u Izradi